top of page
Looking Towards the Horizon
התמכרויות

יותר מ - 208 מיליון איש בעולם משתמש בסמים בלתי חוקיים. בישראל כ- 300 אלף ומתוכם כ- 70 אלף בגילאים 12-18.

שימוש בסמים הוא חלק בלתי נפרד מחיי רבים. סם הוא כל חומר כימי שמוחדר לגוף ומשפיע על מערכת העצבים המרכזית. זה יכול להיות תרופות מרשם, חומר הרדמה לפני ניתוח ומשככי כאבים שיש כמעט בכל בית. שימוש לרעה בסמים ואלכוהול יכול להוביל להתמכרות והמשמעות היא תלות גופנית ונפשית בחומר ובשימוש בו. סוגי ההשפעה על הגוף היא שונה מסם לסם/אלכוהול ובין אדם לאחר. גם אם מדובר באותו סוג של סם ההשפעה על אדם אחד יכולה להיות שונה מהשפעתה על אדם אחר וזאת מאחר ומדובר באופן קליטת הגוף את סוג הסם. התמכרות באופן כללי תופיע כאשר התלות בסמים מתחילה להפריע לתפקודים השונים בחיי היומיום ולגרום לנזקים גופניים ו/או נפשיים. גמילה גופנית מסמים יכולה להתרחש גם בשבועות ספורים תלוי בסוג הסם ותדירות השימוש בו. גמילה נפשית משימוש בסמים יכולה להארך זמן רב בהתאם למחויבות לתכנית הטיפול ולחומרת המצב בנקודת ההתחלה.

אנשים משתמשים בסמים מסיבות שונות חלקן: כדי להיות שייך, להפיג שעמום, לברוח או להירגע, להפיג כאב ומתח, להתנסות, להיות בוגר יותר ועוד. החשיבות של סיבת השימוש הינה גדולה וחלק משמעותי בטיפול הוא איתור המוטיבציה או המניעים לשימוש בסמים. איזה תפקיד היה לשימוש או להתמכרות בחיי? מה היה קורה כאשר אני מפסיק להשתמש? כאשר אינני מכור לכאורה? מה חסר?

חלקים אחרים לא פחות חשובים בטיפול בהתמכרויות הינו איתור סיכונים ותכניות מניעה. אלו מקומות או חפצים, אנשים או אירועים מעודדים  שימוש בסמים? המטרה היא להגדירם ולהימנע מהם לפחות בתור התחלה על מנת לאפשר תהליך טיפולי מעמיק ולא תחת השפעת סמים. כמו כן בטיפול נלמדים כלים קוגניטיביים התנהגותיים שמסייעים בניטור אחר מחשבות, רגשו והתנהגויות שמעוררות את הצורך בשימוש בסמים.

בשלבים מתקדמים בודקים עם המטופל אילו התנהגויות או משמעויות אלטרנטיביות יכולות לסייע לו למלא את החסר? או להחליף את ההתנהגות ההרסנית של שימש בסמים. ולשמר את השיפור והעדר השימוש לאורך זמן על ידי בקרה, ניטור וחיזוק.

bottom of page