top of page
Couples Therapy
טיפול במבוגרים

כמבוגרים אנו מתמודדים עם מצבי חיים שונים ומורכבים. לעתים פשוט מרגיש לנו שאין כוחות, אין מוטיבציה ותחושות של ריקנות, פרידה מזוגיות, קשיים אישיים בקשר עם בן/בת הזוג, זהות, שייכות, דיכאון, חרדות, מעברים בין מקומות עבודה או מקצועות, יחסים עם בני משפחה הורים או אחים ועוד. לעתים אחרות אנו מתמודדים עם אובדן ושכול ונראה שהחיים כבר לא כפי שהיו או שאינם מהנים יותר או אפילו נעצרו. 

חלק מהחוויות שאנו חווים מאפשרים לנו להמשיך ולנהל אורח חיים בו אנחנו מתפקדים ברמה מסוימת. חלקם מפריעים לאורח החיים בצורה קלה עד קשה.

בקליניקה תוכלו להיחשף להתערבות טיפולית קוגניטיבית התנהגותית באם אתם ממוקדי מטרה ורוצים להגיע להישגים בתקופה קצרה. ולאלו שרוצים להעמיק ולהתבונן במעמקי נפשם, רגשותיהם ומחשבותיהם יוכלו לחוות תהליכי התערבות דינאמיים שבין היתר מתייחסים למערכת היחסים בין המטפל למטופל באמצעות מושגים כגון העברה והעבה נגדית.

bottom of page