top of page
Teenagers in Park
טיפול במתבגרים

מעל 15 שנות ניסיון בטיפול במתבגרים על כל הרצף: גיבוש זהות ומנהיגות, קשיים בזהות, הפרעות התנהגות ואימפולסיביות, התנהגויות מסכנות, התנהגויות עוברות חוק, שימוש בסמים ואלכוהול, התחברות לחבורות בעלות השפעה שלילית, אי קבלת סמכות הורית, סרבנות בי"ס, חרדה, דיכאון, התמודדות עם מחלות קשות, פגיעות מיניות, בדידות וריקנות, אובדן ושכול ועוד.

האני המאמין שלי כי גיל ההתבגרות הוא צומת חשובה מאוד בחיים בהם המתבגרים עוברים חוויות משמעותיות שישאירו חותם בהתפתחותם ותפקודם לאורך השנים. לכן הקשבה לצרכיהם, התלבטויותיהם והקשיים שחווים וגם לשמחה ולהתרגשות שחווים הינה חשובה מאוד ויש בה לסייע בהתמודדות עם מגוון אתגרים.

להורים, אם קשה לכם עם בנכם/בתכם, אתם מרגישים שאינכם מצליחים להבין אותם או שפשוט איבדתם כל השפעה עליהם ואין לכם כבר סמכות כלל. יש פתרון ואפשר להתמודד עם סוגיות אלו באמצעות הדרכה הורית שתחזק את סמכותכם תוך שמירה על פרטיותו וצרכיו של בנכם/בתכם.

bottom of page