top of page
Missing Piece
טיפול קוגניטיבי התנהגותי CBT

טיפול קוגניטיבי התנהגותי הוא מודל דינאמי קצר מועד לשינוי. אנו כבני אדם חושבים, מרגישים ומפרשים אירועים וחווים אותם בצורות שונות בשלבים שונים בחיים. תהליכים אלו יוצרים דפוסי חשיבה, סכמות ומנגנונים אוטומטיים שמתקבעים באמצעות קשב, פרשנות וזיכרון, עם הזמן כדפוס המוכר להתמודדות עם סוגיות בחיים. הדגש בטיפול קוגניטיבי התנהגותי הינו על תהליכים קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים ופיזיולוגיים ולא על מקורותיו של הקושי שנחווה כיום. למטופל יש תפקיד חשוב והטיפול הינו ברית של עבודה משותפת בין המטפל למטופל אשר נדרש לעבוד על תהליכים אלו באופן עצמאי ולתרגל פעולות חשיבה וביקורת והתבוננות באופן עצמאי ויומי.

יתרונותיו של הטיפול ה קוגניטיבי התנהגותי: קצר מועד בדרך כלל, למטופל יש תפקיד פעיל בטיפול, יעיל בטיפול בחרדות/דיכאון/אלימות/פוסט טראומה/התמכרויות ועוד. לייעוץ ניתן לפנות אלי באמצעי ההתקשרות באתר ולקבוע פגישת ייעוץ.

bottom of page