top of page
Psychology Session
חרדה

מתוך ה DSM-5

"הפרעות חרדה כוללות הפרעות שיש להן מאפיינים של פחד מופרז וחרדה וקשורות להפרעות התנהגותיות. פחד – הינו תגובה רגשית לאיום ממשי או משהו הנתפס כאיום, בעוד שחרדה הינה הציפייה לאיום בעתיד. באופן ברור שני מצבים אלה גם חופפים, אבל יש ביניהם גם הבדלים. בעוד שפחד נקשר יותר לעלייה חדה של ההתעוררות האוטונומית ההכרחית למצבים "התקף או ברח", למחשבות על סכנה מידית ולהתנהגויות בריחה, הרי שחרדה נקשרת יותר למתח בשרירים, לדריכות בהתכוננות לקראת סכנה עתידית ולהתנהגויות נמנעות או זהירות. ההפרעות בחרדה נבדלות ביניהן בסוגי האובייקטים או המצבים היוצרים את הפחד, חרדה או התנהגויות הימנעות, ובחשיבה הקוגניטיבית הנקשרת לכך. "

הפרעות החרדה המוכרות כיום: הפרעת חרדה בהיפרדות, מוטיזם סלקטיבי, פוביה ספציפית, חרדה חברתית, פאניקה, אגורפוביה, הפרעת חרדה מוכללת.

אחד הכלים האפקטיביים ביותר כיום בהפרעות חרדה ולא רק, הינו טיפול קוגניטיבי התנהגותי באמצעותו בודקים מהם דפוסי החשיבה, טעויות חשיבה, תבניות ומחשבות מקובעות, מחשבות אוטומטיות ועוד. המטופל לומד בטיפול כלים קוגניטיביים התנהגותיים פרקטיים שעוזרים לו להתמודד עם החרדה. המטופל נדרש להתאמן ולהשקיע בעבודה עצמית בין מפגש טיפולי לאחר.

bottom of page