top of page
Child Playing
טיפול בילדים

ילדים מתמודדים עם מגוון רחב מאוד של קשיים, ציפיות של הורים, והתפתחות גופנית, מחשבתית ורגשית. לעתים מופיעות התנהגויות לא אדפטיביות, חלקן נראות כמו נסיגה להתנהגויות לא מותאמות לגיל וחלקן כהתנהגויות מותאמות לגילאים יותר גדולים. הטיפול בילדים בקליניקה הינו באמצעות משחק ושיח תוך כדי המשחק. ילדים משתמשים בדמיון המפותח שלהם במהלך המשחק וסביב תפקידים, דמויות ואירועים שמתוארים במשחק תערך ההתערבות הטיפולית. ההורים יכולים להיות חלק מהטיפול באמצעות הדרכה הורית בהתאם להתרשמות המטפל ועל פי הצורך. מפגשי ההדרכה יוכלו לסייע לכם ההורים להבין את הקשיים עמם מתמודד בנכם/בתכם ולהקנות לכם כלים בהתמודדות טובה יותר עם קשייו. אם ילדיכם מתמודד עם קושי מסוים, איבד דמות קרובה, פרידה של הורים/גירושין, מוות או מחלה קשה, מתקשה להתרכז בלימודים, רב עם ילדים ואחים כל הזמן, אינו קשוב אליכם או שתם לא מצליחים להשפיע עליו, צרו קשר או תאמו פגישת ייעוץ בעלות מופחתת. 

bottom of page